Ústav matematiky / Úvodní stránka / Zaměstnanci

Zaměstnanci

Mgr. Simona Fišnarová, Ph.D.
+420 545 134 554
simona.fisnarova@mendelu.cz

Dagmar Harazimová
+420 545 134 140 (tel/fax), +420 545 134 025, +420 737 951 061 (mobil)
dagmar.harazimova@mendelu.cz

doc. Mgr. Petr Hasil, Ph.D.
+420 545 134 027
petr.hasil@mendelu.cz

Mgr. Marie Koktavá, Ph.D.
+420 545 134 031
marie.provaznikova@mendelu.cz, marie.koktava@mendelu.cz

Mgr. Alice Králová
+420 545 134 032
alice.kralova@mendelu.cz

Mgr. Petr Liška, Ph.D.
+420 545 134 028
petr.liska@mendelu.cz

doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.
matematická analýza v reálném oboru, diferenciální rovnice, matematická biologie, dávkové zpracování textů
+420 545 134 030
robert.marik@mendelu.cz

RNDr. Miroslav Navrátil, Ph.D.
+420 545 134 026
miroslav.navratil@mendelu.cz

Mgr. Radka Smýkalová, Ph.D.
historie matematiky (trigonometrie), didaktika matematiky
+420 545 134 024
radka.smykalova@mendelu.cz

RNDr. Ludmila Stará
+420 545 134 033
ludmila.stara@mendelu.cz