Ústav matematiky / Úvodní stránka / Nabídka spolupráce

Nabízíme spolupráci a poradenskou činnost v oblastech vztahujících se k našemu odbornému zaměření. V případě zájmu nás kontaktujte na naší emailové adrese.

Dávkové zpracování textu, tvorba interaktivních PDF

Máme rozsáhlé zkušenosti s dávkovým zpracováním textu pomocí typografického systému LaTeX. Máme rozsáhlé zkušenosti s konfigurováním a přizpůsobováním tohoto systému potřebám uživatele. Zájemcům o spolupráci nabízíme:

  • vysokou typografickou kvalitu výstupů TeXu, včetně komplikovaných tabulek a matematických výrazů;
  • snadnou možnost tvorby více formátů (PDF, html, PS) z jednoho zdroje: viz například učební text v html, pro černobílý tisk a pro prohlížení na obrazovce;
  • možnost automatické tvorby dokumentu online dle zadaných požadavků a informací zadaných do webového formuláře, viz například naše aplikace Mathematical Assistant on Web, která umožňuje pro zadání odeslané prostřednictvím webové stránky vygenerovat vzorový postup výpočtu vybraných matematických úloh, a aplikace AcroWeb, která automaticky sestavuje testy z otázek náhodně vybraných z databáze;
  • možnost zařazení interaktivních prvků pomocí námi vyvinutých doplňků programu LaTeX, které umožňují snadné začlenění náhledů tabulek, rovnic a obrázků přímo v PDF dokumentu a práci s vrstvami v PDF dokumentu;
  • možnost tvorby vysoce sofistikovaných formulářů v PDF zpracovávajících textové řetězce nebo čísla, viz například námi vytvořený maticový kalkulátor;
  • tvorbu a poradenství při tvorbě interaktivních kvízů pomocí systému AcroTeX, konfiguraci a přizpůsobování tohoto systému na míru potřebám uživatele.

Tvorba animací pomocí systémů dynamické geometrie

Máme zkušenosti s tvorbou obázků pomocí systémů dynamické geometrie a s umísťováním těchto výstupů na Internet nebo Intranet.

Poradenská činnost v oblasti matematiky

Poskytujeme poradenskou činnnost v různých oblastech matematiky, zejména v oblastech spadajících do odborného zájmu jednotlivých pracovníků.