Ústav matematiky / Úvodní stránka / Informace pro studenty

Obecné informace společné pro všechny předměty

Veškerá výuka a její hodnocení je vedeno v souladu se studijním a zkušebním řádem univerzity. Zejména není v žádném předmětu vyučovaném Ústavem matematiky přípustné:

  • vypisování termínů zkoušek mimo zkouškové období;
  • zkoušení studentů, kteří nejsou k datu zkoušky podle UISu aktivními studenty daného předmětu (např. mají přerušené studium);
  • uznávání předmětů jinak než klasickou cestou, tj. bez zisku kreditů za uznaný předmět..

Informace specifické pro jednotlivé předměty

Informace k jednotlivým předmětům najdete v odpovídající části UISu nebo na webových stránkách jednotlivých přednášejících.

Učební materiály

  • webové stránky jednotlivých vyučujících (použijte navigaci vlevo)
  • veřejná knihovna e-Learningových objektů

Serverové služby