Ústav matematiky / Úvodní stránka / Granty

GAČR

Pracovníci ústavu se podílejí na řešení následujících grantů:

FRVŠ

Pracovníci ústavu jsou řešiteli nebo se podílí na řešení následujících grantů:

 • 1530/2009
  • Název projektu: Multimediální podpora výuky konstruktivní geometrie na LDF MZLU v Brně
  • Řešitel: Mgr. Miroslava Tihlaříková
  • Příjemce: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta
  • Výstup: http://user.mendelu.cz/tihlarik/
 • 131/2010
  • Název projektu: Počítačová podpora výuky matematiky pomocí volně šiřitelného software
  • Řešitel: doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D., RNDr. Lenka Viskotová, Ph.D.
  • Příjemce: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta

(v přehledu jsou zahrnuty granty od roku 2009, dříve řešené projekty je možno nalézt v informačním systému univerzity)